zahirahnoor@um.edu.my

Gambus Sabah Projek Penyelidikan Pengesahan Warisan Negara (MSA-JMM)

Sekelompok Masyarakat Suku Kaum Melayu Brunei dan Suku Kaum Kedayan di Sabah memiliki budaya permainan gambus yang khas. Gambus-gambus mereka dalam kategori Oud oleh penyelidik muzik dapat ditemui di kalangan Orang melayu Brunei Sabah dari kota Kinabalu hingga ke Kudat. Namun pusat perkembangan dan aktiviti gambus berada di Daerah Papar, di Bongawan dan kawasan sekitarnya.

   

 

Bagaimanakah maklumat gambus Sabah ini diperolehi?

Apakah permainan gambus Sabah masih ada atau masih dimainkan?

Bila gambus Sabah ini di naikkan semula sebagai seni warisan yang sama penting dengan kesenian muzik tradisi yang lain?

Apa ciri-ciri atau kekhasan gambus Sabah berbanding alat muzik yang lain.

Siapakah informan yang dikenal pasti yang menjawab persoalan berkaitan gambus ini? 

      1. Nyian Awang Besar - Bongawan

      2. Tajul Munchi - Kg Pimping, Binsuluk.

      3. Malai Muhammad, Kg Manggis, Papar.

      4. Kg Pauh Darat, Bongawan. Kampung ini diakses melalui jalan arteri sepanjang ban/tali air besar dari Kampung Malawaring, kira-kira 2 km dari Pekan        Proses Buat Gambus Pak NyianBongawan.  

 

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

  


CONTACT US:
Museum of Asian Art
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur.

Tel  : 603- 7967 3805 / 7967 3936 /

         7967 3849

Fax : 603- 7967 3985
e-mail : zahirahnoor@um.edu.my
            azizras@um.edu.my